image banner
Công tác dân vận trong Gom, mượn ruộng khắc phục tình trạng bỏ cấy tại thôn Độc Lập
Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà Chính phủ và đoàn thể đã giao cho” Công tác dân vận có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp của Đảng. Những năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ xã An Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và được tiến hành thường xuyên trong cấp ủy, chính quyền, hướng về cơ sở, hướng đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy chính quyền.

         Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dễ trăm lần không Dân cũng chịu, khó vạn lần Dân liệu cũng xong “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã An Thọ luôn chú trọng công tác “Dân vận khéo”. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, khuyến khích Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống.

       Công tác Dân vận luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, tập trung tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân;

       Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, tăng cường cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình.Tiếp tục duy trì sinh hoạt cấp ủy và đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận trong hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác, trọng tâm chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trền đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Triển khai, giao chỉ tiêu, ký cam kết thi đua về nhiệm vụ kinh tế- xã hội – quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết của HĐND xã cho từng ngành, từng đơn vị; rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã đạt Nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì chế độ làm việc tại UBND, chế độ thông tin, báo cáo; chế độ giao ban, hội ý định kỳ với trưởng thôn và các ngành trong xã. Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu không chỉ có đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, mà vấn đề cốt lõi là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhằm giải quyết bài toán nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, để tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

       Điển hình trong công tác dân vận ở xã An Thọ là mô hình “Gom, mượn ruộng khắc phục tình trạng bỏ cấy tại thôn Độc Lập”. Hưởng ứng thực hiện mô hình "Dân vận khéo" về giảm diện tích ruộng bỏ hoang của Khối Dân vận xã An Thọ triển khai đến cấp ủy, Ban chỉ huy, Ban công tác mặt trận thôn và các hộ dân trên địa bàn. Trước thực trạng ruộng bỏ hoang nhiều tại địa phương, ông Phạm Sỹ Điển công dân thôn Độc Lập đã đề xuất với cấp ủy, ban chỉ huy Thôn Độc Lập xin được mượn lại diện tích ruộng bỏ hoang của các hộ dân trong thôn với tổng diện tích là 10 ha ruộng  để sản xuất lúa năng suất cao. Được sự ủng hộ, khích lệ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, hộ gia đình ông Phạm Sỹ Điển đã đầu tư máy móc để phục vụ sản xuất như: máy cày, máy lồng ruộng và máy gặt lúa với tổng số tiền Hơn 300 triệu đồng. Để đảm bảo việc gieo cấy theo đúng thời vụ theo sự chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp huyện và UBND xã, đảm bảo chất lượng hạt thóc khi bán ra thị trường.

Anh-tin-bai

 

         Bản thân ông Điển luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, tham gia các lớp tập huấn về sản xuất do địa phương tổ chức. Năm 2023 gia đình ông ứng dụng khoa học – kỹ thuật đưa vào gieo cấy các giống lúa như: Đài thơm, Nếp cái hoa vàng, BC 15, ST 24, ST 25 đã cho năng suất cao và chất lượng gạo ngon, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình với thu nhập ổn định và tuyên truyền vận động một số hộ dân trong xã cùng làm theo đều đạt hiệu quả.

        Trong những năm qua, nắm bắt được nhu cầu của thị trường, bằng các nguồn vốn tự có của gia đình, kết hợp với các nguồn vốn vay của Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Lão do Hội Nông dân xã An Thọ đứng ra tín chấp đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi được vay các nguồn vốn trên để phát triển sản xuất. Gia đình ông Phạm Sỹ Điển đã sản xuất kinh doanh có lãi, mang lại thu nhập ổn định. Năng suất bình quân 2,5 tạ/sào, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí trong năm 2023 từ sản suất lúa và làm dịch vụ máy cày và máy sấy lúa đạt 350 triệu/năm.

Anh-tin-bai

 

        Đạt được kết quả trên là nhờ có những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương, gia đình ông Điển đã yên tâm đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường, đồng thời tích cực tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng khoa học vào sản xuất.

        Bản thân và gia đình ông Điển luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mọi quy định của địa phương. Tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, tham gia các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện. Tham gia các lớp dạy nghề và sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn.

         Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Xã An Thọ tiếp tục tập trung chỉ đạo, gắn phong trào “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với các cấp các ngành mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận ở thôn; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng mô hình có  hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực.

           Mô hình “Dân vận khéo” là phương thức, hình thức tập hợp mới trong công tác vận động quần chúng, phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện đại. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là tạo điểm nhấn trong công tác dân vận, nên từ nội dung, phương thức phải thực sự thiết thực và mang lại hiệu quả. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là từ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, các tổ dân vận cơ sở. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền  đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-Văn hóa- Xã hội của địa phương  trong năm 2023 và những năm tiếp theo./.

Lê Xuân Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 486
  • Tất cả: 76899