image banner
UBND xã An Thọ ban hành QĐ bãi bỏ và ban hành quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực LĐTBXH theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
        Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và  Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng;          Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và  Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng;          Ủy ban nhân dân xã An Thọ  ban hành quyết định  so s62 /QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc bãi bỏ 23 (hai mươi ba) quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND xã An Thọ. (Chi tiết tại phụ lục I đính kèm). Đồng thời ban hành và áp dụng 17 quy trình vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của UBND thị trấn An Lão Chi tiết tại phụ lục II đính kèm) thuộc lĩnh vực LĐTBXH.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 483
  • Tất cả: 76896